TRAINEESHIP

Stork heeft een ambitieuze groeidoelstelling en die vereist voldoende en goed geschoold technisch personeel.

Traineeship

 

Om hieraan te voldoen kiest Stork voor Technical Traineeships, waarbij de trainees worden aangenomen op startersfuncties en daarnaast een ontwikkeltraject aangeboden krijgen, op zowel persoonlijk als technisch inhoudelijk vlak, met perspectief op drie technische carrièrepaden.  Het trainee traject wordt ondersteund vanuit het Managment, Mentoren, acteurs, intervisie en praktijk challenges.

De duur van dit Stork Technical Traineeship is 2 jaar.

PROGRAMMA BESTAAT UIT de volgende modules:

  • Gezamenlijke Kickoff
  • Projectmatig Werken
  • Communicatieve Vaardigheden
  • Persoonlijke Effectiviteit I
  • Persoonlijke Effectiviteit II
  • Communicatie: Invloed & Impact
  • Persoonlijke Strategie

 

Traineeship


Hiermee wil Stork de ‘war on talent’ ombuigen in het eigen voordeel en ook in de toekomst verzekerd zijn van voldoende en hoog geschoold technisch personeel.

De doelgroep zijn technische trainees met een afgeronde HBO- opleiding. De Bachelor instroomprofielen zijn: Electrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechanical, Civiele Techniek, Technische bedrijfskunde, AOT.

De trainees worden geselecteerd op specifieke functiekwalificaties en het competentieprofiel voor de technical trainee. Dit profiel is ook de basis voor de beoordeling van de voortgang en evaluatie conform de P&D cyclus.

Bekijk de vacatures hier

INSCHRIJFFORMULIER

CV

Geldige bestandstypen zijn DOCX, PDF, afbeeldings- en tekstbestanden

Geen bestand gekozen